1151
Действует с 05.01.2020
До 07.01.2020
Finger Bluetooth Pulse Oximeter Fingertip Oximetro de dedo Blood Oxygen Saturation Oximetro Pulsioximetro for Health Care

Finger Bluetooth Pulse Oximeter Fingertip Oximetro de dedo Blood Oxygen Saturation Oximetro Pulsioximetro for Health Care

В интернет-магазине Aliexpress
Цена: 3 498,58 руб 1 399,69 руб.
Продано: 3537